PROJEKT ZDRAVÁ DĚTSKÁ NOHA   

 VÍTKŮV CHODNÍK

                           

DOVOLTE MI PŘEDSTAVIT VÁM PROJEKT, KTERÝ ZAČAL VZNIKAT V ROCE 2010, KDY BYL PŘIHLÁŠEN DO SOUTĚŽE "NEJLEPŠÍ NÁPAD DESETILETÍ", VYHLÁŠENÝ KARLOVARSKÝM KRAJEM. V KATEGORII "A" MALÝCH PROJEKTŮ, OBSADIL DRUHÉ MÍSTO. PROJEKT OBSAHOVAL I METODU KNEIPPOVÁNÍ.

NÁZEV MÁ PO LESNÍM SKŘÍTKU VÍTKOVI, KTERÝ DĚTI PROGRAMEM PROVÁZÍ. Autor loga je ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek. PROGRAM MÁ OCHRANNOU ZNÁMKU.

Cílem preventivního programu podpořeného Českou podiatrickou společností (www.podiatrie.cz), je osvojení si zdravých návyků v péči o nohu. U nejmladších dětí je to především chůze naboso v terénu se zajímavým povrchem, který klade nároky na jejich rovnováhu, ovlivňuje reflexní zóny chodidel, dítě psychicky otužuje, ale zároveň i baví a motivuje. Tak děti začnou, byť podvědomě formou hry, chápat funkci nohy a její správné postavení. Využití oblázů v domácím použití popsal například Ing. Jiří Janča v knize Alternativnmí medicína.

      

Lidská noha funguje jako opěrná část těla a v případě porušení její funkce dává vznik řadě patologií s jejich řetězením do vyšších etáží osového skeletu. Po srdci je nejzatíženějším tělesným orgánem, ale také zanedbávanou částí těla. Téměř každý druhý dospělí kráčí životem na nemocných nohou. Mnozí právě proto, že si vypěstovali nesprávné návyky v dětství. Podle lékařských studií se vícenež 99 % dětí rodí se zdravýma nohama, ale jižv předškolním či školním věku se objevuje vysoké procento různých deformit a funkčních vad. Na vývoj nohy dětské populace má i nepříznivý vliv nedostatek pohybu, nevhodná obuv, atd. Důležitým faktorem je prevence - správné zacházení s vlastníma nohama. Aby nohy byly zdravé,potřebují pohyb.Projekt Vítkův chodník je právě zaměřen na pohyb. Formou hry s využitím říkanek a aktivní gymnastiky nohou potažmo celého těla. Podporuje správné utváření vnímání, pohyblivosti a posilování správných pohybových stereotypů a hlavně správné utváření funkce nohy.Vítkův chodník doporučuji a měl by se stát součástí pohybových aktivit všech předškolních zařízení, jelikož ve věku 4 let je dětská noha stále ještě ve vývoji a dá se s ní terapeuticky pracovat a mnohé funkční vady odstranit.

                                                                               
MUDr.Marie Součková, podiatr, ortoped, člen České podiatrické společnosti

 

 

ZÁKLADNÍ VARIANTA CHODNÍKU, KTERÁ SE V SOUČASNOSTI NABÍZÍ, JE URČENA HLAVNĚ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL  NA REHABILITACE NEBO PRO PODOBNÁ ZAŘÍZENÍ. Během roku 2024 pro Vás připravujeme v projektu novinky. 

Ivana Kamencová - autor projektu

NABÍZENÉ VARIANTY CHODNÍKU, SLOŽENÍ A DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE V ZÁLOŽCE -  VÍTKŮV CHODNÍK

 

 

1. JAK PROBÍHÁ PROVOZ NA CHODNÍKU? JE NÁROČNÝ?

PROVOZ MŮŽE BÝT STEJNÝ JAK PRO PROVOZ V NĚKTERÉM ZAŘÍZENÍ, TAK DOMA. POKUD BUDE CHODNÍK VYUŽÍVAT DOSPĚLÝ, VYNECHÁ ASI BÁSNIČKU A SKŘÍTEK NEMUSÍ BÝT JEHO KAMARÁD, NAOPAK OD DĚTÍ, KTEŘÍ SE NA NĚJ TĚŠÍ. MŮŽETE CHODNÍK POUŽÍVAT DENNĚ, NEBO JEN NĚKDY, VYUŽIJETE Z NĚJ POKAŽDÉ JINÝ KOMPONENT, NEBO JEJ ROZLOŽÍTE CELÝ. Další informace najdete na přiloženém CD. Chodník vás nemá omezovat, naopak nabídnou vám jednotlivé cviky, které můžete zařadit do své každodenní činnosti, jakou je třeba oblékání nebo obouvání. A český člověk je vynalézavý, každý můžeme mít jiný náhlad na věc a tak ji i jiným užitečným způsobem používat. Ve školkách počítejte na provoz pro jedno dítě 10 minut i s oblékáním.

  2.  JEDNA Z MOŽNOSTÍ JAK CHODNÍK VYUŽÍVAT JE KAŽDÝ DEN JEJ ROZLOŽIT

Tak to dělají ve školce ve K.Čapka v Habartově. Mají několik oddělení a chodník mezi nimi převážejí. Tato školka mě nadchla svou vynalézavostí při provozu vnitřního kneippování. Dnes mají již k dispozici i venkovní bazének. (Článek k tématu - Podiatrické listy 1/2011)

 

MŠ Barvířská z Kraslic, používá Vítkův chodník hlavně při nepříznivém počasí, protože jinak mají venkovní kneippování.(PL 1/2011)

Dodávají se prázdné šlapací kazety, aby děti k projektu získaly vztah, sami si oblázky mohou nasbírat a do kazet vložit. Nebo si je zakoupíte, kontakty jsou uvedené na přiloženém CD . Teď se zeptáte:“A to si koupíme prázdné kazety? Co je to za nesmysl?“ Kazety na oblázky nejsou plněny mimo jiné z toho důvodu, že oblázky budete časem obměňovat a to jak v nějakém zařízení, tak doma. Ve školce se vám budou děti střídat a ty by také měly mít možnost své oblázky přinést. Časem už budou děti a jejich chodidla na určitý tvar oblázku zvyklé. A to je doba, kdy je vyměníte (tvary mohou být kulaté, hranaté, velké, malé, drobné) v tu chvíli budou mít opět jiný vliv na reflexní zóny chodidel. Do kazet si můžete při společných procházkách na podzim nasbírat kaštany, žaludy nebo podobný přírodní materiál.

 

 3. BÁSNIČKA, KTERÁ JE V KAŽDÉ SADĚ MÁ OSM VERŠŮ. VÍTEK NÁM UKAZUJE JAK SI SKŘÍTCI V LESE PROCVIČUJÍ NOŽKY, ABY  BYLI  ZDRAVÍ. Když děti verš odříkavají, vědí jak dlouho mají na jednotlivých stanovištích být a také jim slouží k lepšímu zapamatování, kde mají co dělat. Nemusíte se však básničkou řídit, nebo si můžete vymyslet svoje vlastní veršíky.

  • 1. verš - jsme před chodníkem a zouváme se, popřípadě uděláme pár kroků pro rozhýbání
  • 2. verš - jsme na kazetě s oblázky
  • 3. verš - naše nohy jsou v kontaktu se dřevem
  • 4. verš - zde je balanční podložka na rovnováhu
  • 5. verš - pružné lano pro správnou chůzi
  • 6. verš - hrajeme si nohama s rehab. ježkem
  • 7. verš - učíme se stát rovně na stupínku
  • 8. verš - opět cvičíme nohu pomocí soft míčku
  • 9. verš - jdeme se obout

  

 4.  V KTEROU DOBU A OD KOLIKA LET MOHOU DĚTI PO CHODNÍKU CHODIT?

Ideální doba je dopoledne nebo po poledním klidu. Na plosce, vnitřní i vnější straně chodidla a na nártu se nachází reflexní zóny, jejich povzbuzením by mohly mít děti obtíže se spánkem. Proto není vhodná doba používat chodník před poledním klidem. Chodník mohou používat děti od dvou let. Pokud se jim to líbí již i dříve.

   5.  JAKÉ JSOU DALŠÍ DOPLŇKOVÉ NABÍDKY A KURZY K VÍTKOVU CHODNÍKU?

Nabízíme pro organizace jednodenní kurz pro pedagogy  V krátkosti se seznámíte s anatomíí, fyziologií, ontogenezí nohy, nejčastějšími patologiemi a jejich význemem pro vývoj dítěte.V teoretické části se seznámíte s tím jak chodník vznikal a jaké jsou zkušenosti z praxe. Chodník si také sami vyzkoušíte a zacvičíte si. Nakonec je praktická část - noha jako součást celého těla.

Na základní variantu Vítkova chodníku, by měly navazovat cvičební bloky pro rozvoj celého těla.

FOTKY ZE CVIČEBNÍCH BLOKŮ - KURZŮ "ZDRAVÁ DĚTSKÁ NOHA"

 

6. MŮŽE SE SLOŽENÍ CHODNÍKU MĚNIT?

Základní varianta Vítkova chodníku je program, který je navržený tak, aby se dal ihned přizpůsobit novým informacím a zkušenostem z terénu. A tak se dá předpokládat, že se bude jeho složení měnit. Tento projekt by měl být vždy pro vás přínosem a ne zátěží. Je uzpůsoben k tomu, abyste mohli jednotlivé cviky uplatnit během dne, při různých činnostech, protažení apod. Neměl by vás ani děti časově omezovat, ale naopak váš den obohatit.

V organizacích je to možnost použít šlapací kazety, při ranním příchodu dětí do zařízení. Můžou se přidávat nebo odebírat další náčiní, které v soupravě není, ale ve vašem zařízení je máte. Vítkův chodník lze využívat také např. v chladném období, kdy děti netráví tolik času venku. Jeho části se dají použít i při vnitřním kneippování.

 Pokud budete mít nějaké dotazy, nebo máte zájem si chodník zakoupit, neváhejte nás kontaktovat.

V záložce VÍTKŮV CHODNÍK  naleznete informace jak chodník objednat.

 

 

 

 

 

  

Kontakt

Ivana Kamencová
Palackého 1891
Kraslice
358 01

Tel: 776 379 659

Admin: Bosá turistika, cz. © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode